Vidyasahayak Bharti (6 to 8) Merit List Related Official Notification 2017

Vidyasahayak Bharti (6 to 8) Merit List Related Official Notification 2017

Name Of Organization : Gujarat Rajya Prathmik Shikshan SamitiName Of Posts :VIDYASAHAYAK and HTAT BHARTI  (6 to 8)

Total Posts : 7000 Posts

 • Gujarati Medium (6423 Posts)
  • Maths Science : 2545 Posts
  • Language : 1404 Posts
  • Social Science : 1474:Posts
  • HTAT : 1000 Posts
 • Other Medium (577 Posts)
  • Maths Science : 398 Posts
  • Language : 84 Posts
  • Social Science : 95:Posts

Click Below Important Links:

Merit Related Notification  I Details

0Gujarati Education © 2017 Gujarati Education

Get Updates www.GujaratiEducation.in

error: Gujarati Education